I Can'T Believe It'S Not Skreiend. - Bridge That Gap With Skreiend.

Kassasystem i tiden

Har man en affär måste man också ha ett kassasystem. Man kan inte ha en butik utan ett sådant system för man håller ju koll på vad som händer på alla system. Jag tycker att man kan se vart folk är på väg att köpa med ett sådant system och man kan dra ut statistik lättare med det. Jag tycker att man bör ha koll på vad som händer under dagen som går och kunna spåra sålda varor. Tänk på vad som komma skall, att man kan göra så mycket med systemet.