I Can'T Believe It'S Not Skreiend. - Bridge That Gap With Skreiend.

Stenar som stenar?

Många väljer att köpa stenar till bastuaggregat. Stenar som stenar tänker många som inte vet om utbudet idag. Beroende på bastuaggregat skall man välja den rätta sortens stenar. Fråga gärna de som kan detta. Min erfarenhet av bastustenar är simpel. Man använde förut stenar som legat i havs- eller sjöbotten. De kanske inte var världsbästa, men det fanns inget annat på den tiden. Jag kan tänka mig att stenar som säljs idag kan även behålla värmen, eller? Hur som helst, behöver inte varje bastuägare kråla ut i sjön för att fiska upp tunga stenar. De kliver bara in i affären och köper en kartong stenar som kanske till och med körs hem.